Kişisel Veri Aydınlatma Metni

Sadik Group Yatirim ve Insaat Ltd. Sti. (“Sadik Group”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 

 1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

Sadik Group olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; işbu Aydınlatma Metni’nin 2. Bölümünde sayılan amaçlarla Cinnabon Turkey Mobil Uygulama’ya (“Mobil Uygulama”) sağlamış olduğunuz her nevi kişisel bilgilerinizi (özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere), Mobil Uygulama aracılığıyla toplamaktayız. Sadik Group, Mobil Uygulama dışında internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel veri toplamaktadır.

 

 1. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Sadik Group olarak, veri sorumlusu sıfatı ile  Mobil Uygulama’ya sağladığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Sadik Group’un birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir. Mobil Uygulama’ya sağladığınız kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi iş ortaklarımız 3. Bölümde bilginize sunulmaktadır.

 

Sadik Group, Mobil Uygulama kullanıcılarının kimliklerinin ayırt edilebilmesi ve avantaj programlarının ve kampanyaların sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi, Mobil Uygulama kullanıcılarının markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, sizinle elektronik iletişim kurabilmemiz için bize onay vermiş olmanız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Sadik Group ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Mobil Uygulama aracılığı ile araştırmalar, anketler, bilgilendirme, pazarlama ve bunlarla sınırlı olmaksızın fırsatlar ve hizmetler sunulması vb. amaçlarla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Sadik Group, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında, grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

Bu kapsamda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi iş ortaklarımızı aşağıdan takip edebilirsiniz:

 

1.                    Focus Brands
       2.               Protel A.Ş.
       3.               Posta Guvercini
       4.               Microsoft Azur
       5.               Logentries
       6.               Sendgrid
       7.               Farklı ülkelerde bulunan Focus Brands Şirketleri

8.               Sadik Group’un işlettiği markaların asli hak konumundaki

kişi ve kuruluşlar

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Sadik Group ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

 1. a) Sadik Group’un kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
 2. b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
 3. c) Sadik Group’un yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
 4. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 8. h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvan: Sadik Group Yatirim ve Insaat Ltd. Sti.
Mersis no: 0736064415600013
E-mail adresi: info@cinnabon.com.tr
Posta adresi Ziya Gokalp mah. Suleyman Demirel blv. Mall Of Istanbul The Office Plaza No: 7 E Blok D: 20 Kat: 4 Basaksehir/Istanbul