CINNABON TURKEY KART PROGRAMI ÜYELİK BAŞVURU FORMU VE KULLANIM KOŞULLARI

 

Bu Sözleşme, Sadik Group Insaat ve Yatirim Ltd. Sti.’ye (“Sadik Group”) ait işbu Cinnabon Turkey Kart Programı (“Program”), Cinnabon Turkey Kart sahibi üyelerine T.C. sınırları içerisindeki Cinnabon Turkey mağazalarında kampanya ve promosyonlardan yararlanma, puan kazanma/harcama, hediye çekine hak kazanma ve indirim imkanları gibi Sadik Group tarafından belirlenecek olan çeşitli avantajlar (“Avantaj(lar)”) sağlamak amacıyla oluşturulmuş, dijital icap ve kabul yöntemiyle imzalanmış bir üyelik sözleşmesidir. Bu Sözleşmede açıkça başka şekilde tanımlanmadığı takdirde büyük harfle başlayan kelime ve terimler, Kullanım Koşullarındaki anlamında kullanılmıştır.

HER İKİ TARAF DA BU SÖZLEŞMENİN HUKUKEN BAĞLAYICI OLDUĞU İRADESİYLE BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMİŞTİR VE ONAYLAMIŞTIR.

ÜYE OLMADAN VE ONAY VERMEDEN ÖNCE BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE SİZİN İSTEDİĞİNİZ HERŞEYİ KAPSADIĞINDAN VE İSTEMEDİĞİNİZ HÜKÜMLERİ İÇERMEDİĞİNDEN EMİN OLUNUZ.

PROGRAM’A ÜYE OLMAK VE CINNABON TURKEY KART’I KULLANMAKLA AŞAĞIDAKİ PROGRAM GENEL ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMEKTESİNİZ.

 

TANIMLAR:

Focus Brands Grubu Şirketleri: Sadik Group’un da dahil olduğu Focus Brands’ın tüm iştirakleri, ana şirketleri ve bağlı ortaklıkları ile doğrudan bağlantılı olmasa dahi dünyada “Focus Brands” şirketler grubuna dahil olan ve olabilecek tüm şirketleri ifade eder.

Mobil Uygulama: Cep telefonu, tablet PC ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan Cinnabon Turkey Mobil Uygulama simli mobil aplikasyonu ifade eder. Şu kadar ki, sanal kartı içerir mobil uygulamanın/yazılımın lisansı Sadik Group tarafından Üye’ye sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir şekilde verilmiştir.

Program İşbirlikçileri: Posta Guvercini, Microsoft Azur ve Protel Bilgisayar A.Ş. (“Protel”) dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sadik Group’un Program kapsamında birlikte çalıştığı ve çalışacağı her türlü hizmet sağlayıcı firmalar, bunların iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve sair grup şirketleri ile bunların çalışanlarını ifade eder.

Cinnabon Turkey Kart: Cinnabon Sanal Kart ifade eder.

Cinnabon Turkey Sanal Kart: Üye’nin Sadik Group tarafından belirlenecek Cinnabon Turkey mağazalarında her türlü kampanya ve promosyonlardan yararlanma, puan kazanma/harcama, hediye çekimine hak kazanma ve indirim imkanlarına ulaşması amacı ile Sadik Group‘un vadesiz mevduat hesabına bağlı olarak çalışan, Üye’nin kişisel cihazına (cep telefonu, tablet vb.) yüklenen Uygulama kapsamında oluşturulan.

Üye: Kişisel bilgileri Mobil Uygulama’daki alanlarda Üye tarafından belirtilen Cinnabon Turkey Kart Programı’na Üyelik kaydı esnasında ”Kullanıcı Sözleşmesini Okudum ve Kabul Ediyorum” yazısının ve/veya benzer ibarenin yanındaki kutucuğu veya kutuları işaretleyip bu Sözleşme’yi onaylaması ile Cinnabon Turkey Kart Programı Üyesi olan Mobil uygulama ziyaretçisi, içerik sağlayıcı ve/veya mobil uygulama kullanıcısı olan gerçek kişidir.

Üyelik Bilgileri: Üye’nin ad-soyad, cep telefonu, e-mail, güvenlik sorusu, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, cinsiyet verilerini de içerebilecek her türlü kişisel bilgilerdir.

Yıldız Verileri: Üye’nin Cinnabon Turkey Kart aracılığı ile Sadik Group tarafından belirlenecek Cinnabon Turkey mağazalarında yaptığı kullanımların sonucu olarak elde ettiği her türlü kampanya ve promosyonlardan yararlanma, puan kazanma/harcama, hediye çekine hak kazanma ve indirim imkanları vb. kampanya verileri anlamındadır.

 

GENEL ŞARTLAR:

 1. Üye, 18 yaşından büyük ve Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit olduğunu kabul ve beyan eder.
 2. Cinnabon Turkey Kart’ın ve Uygulama’nın mülkiyeti Sadik Group’a aittir. Uygulama ile ilgili tüm hizmetler Sadik Group ve/veya Sadik Group tarafından yetkilendirilen Program İşbirlikçileri tarafından sağlanmaktadır.
 3. Cinnabon Turkey Kart’ın kullanılabilmesi için işbu başvuru formunun Üye tarafından doldurularak onaylanması gereklidir.
 4. Cinnabon Turkey Kart’ın, Üye tarafından alışverişlerde kullanılabilmesi için Cinnabon Turkey mağazalarında ödeme esnasında QR kodu okutarak yıldız toplayabilmektedir.
 5. Cinnabon Turkey Kart kişiye özeldir, başkasına devredilemez. Program kapsamında kazanılan Avantajlar, program dışı başka bir karta devredilemez ve hiçbir surette nakde çevrilemez.
 6. Üye, Cinnabon Turkey Uygulama’nın yüklü olduğu cihazın çalınması, kaybolması veya kullanılamayacak şekilde bozulması halinde, durumu Sadik Group’a gecikmeksizin (+90 212 809 40 92) numaralı iletişim hattı üzerinden bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar olabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur. Bildirim üzerine, Cinnabon Turkey Kart Sadik Group tarafından pasif konuma getirecektir.

 

 

BAKİYE, AVANTAJ’LAR VE KART SÜRESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Üye, Cinnabon Turkey Sanal Kart kullanımında Uygulamanın yüklenmesi ve aktive edilmesini takiben yapılacak ilk alışverişte Avantajlar kazanmaya başlayacaktır. Avantajların kullanılabilmesi için işbu başvuru formunun Üye tarafından doldurularak onaylanması gereklidir.
 2. Cinnabon Turkey Sanal Kartlarda Avantajlar’ın geçerlilik süresi işbu Sözleşmenin Üye tarafından onaylanmasını takiben beş (5) yıldır.
 3. Uygulama ve Cinnabon Turkey Sanal Kart’ın kullanım koşulları, sağladığı avantajlar Sadik Group tarafından belirlenmektedir. Sadik Group dilediği takdirde ve zamanda, bu kullanım koşullarını Üye’ye önceden herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın değiştirebilir.

KİŞİSEL VERİLER, İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Üye, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, Program süresince kendisi tarafından sağlanan yahut Uygulama kullanımı esnasında sair yolla elde edilen ad, soyadı, adres, telefon numarası, kimlik numarası, doğum tarihi, e-posta adresi dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin kişisel veri yahut hassas kişisel verileri de içerebileceğini bildiğini, bu verilere ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. ve 11. maddeleri kapsamında kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Türkiye’de veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 Sayılı Kanun’un 7. maddesinde ve ilgili mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi ve silinmesi ile ilgili olarak yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunduğu hususunda bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Belirlenen yahut gerekli sürenin dolması ardından toplanan Üyelik Bilgileri ve Uygulama Bakiyesi mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak Sadik Group tarafından anonimleştirilecek ve/veya silinecektir. Sadik Group’un kişisel verilerin korunması konusundaki değişiklik ve politikalarını uygulama bildirimleri aracılığı ile Üyelere duyuracaktır.
 3. Üyelik Bilgileri ile ilgili bilgi alma, düzeltme, değiştirme, silme işlemleri ile ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin verilen iznin geri alınması için www.cinnabon.com.tradresinden gerekli bilgi alınacaktır.
 4. Uygulama kullanımı ve Program süresince, yürürlükte bulunan mevzuatta meydana gelecek değişiklikler nedeniyle, bu uygulamanın devamının her ne sebeple olursa olsun mümkün olmaması halinde, Cinnabon Turkey Card Programı kendiliğinden hükümsüz hale gelir.
 5. Üye, kendisine verilen Cinnabon Turkeuy Kart Uygulamayı başkasına kullandırmamayı, bunların saklanmasından kendisinin sorumlu olduğunu, Sadik Group’un Üye’nin kişisel verilerinin korunması hususunda sorumluluğunun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen hükümler ile sınırlı olduğunu Uygulamanın üçüncü şahıslar tarafından ve/veya üye tarafından herhangi bir surette kötüye kullanılması halinde, Sadik Group’un diğer her türlü yasal hakkı saklı kalmak üzere derhal üyeliğe son verme yetkisinin bulunduğunu, Üyelikten doğan tüm hakların kaybedileceğini, Üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, her türlü tedbirlerin uygulanabileceğini ve tüm bu uygulamalardan doğan/doğabilecek ihtilaflarda sorumluluğun bütünüyle Üye’ye ait olduğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MÜŞTEREK HÜKÜMLER

 1. Uygulamanın tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları münhasıran Sadik Group’a aittir. Aksi belirtilmedikçe, Uygulamada yer alan logo, marka, isim, alan adı, etkinlik sayfası ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları yalnızca ve münhasıran Sadik Group’a aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Üyelere, bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez, böyle bir izin veya lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz. Üye, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir içeriği, ticari markayı veya diğer müseccel bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakatı olmadan, Uygulamaya ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz.
 2. Sadik Group’un Program ve Uygulumaya yönelik her türlü taahhüdü işbu Sözleşme ile sınırlı olup, bu Sözleşme’de yazılanlar haricinde, Uygulama yahut Program’ın başarısı, hatasızlığı, devamlılığı da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın sarih yahut zımni hiçbir taahhüt vermemiştir.
 3. Uyuşmazlık halinde Sadik Group’un ticari defterleri ve kayıtları kesin delil oluşturur; ayrıca uyuşmalıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yukarıda maddeler halinde belirtilen Cinnabon Turkey Kart Programına ait tüm koşulları kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.